Examengesprekken met de examencommissie voor de leerlingen die uitstromen.