Diploma-uitreiking voor de leerlingen die uitstromen.