De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een ouder- en personeelsgeleding.

Wat doet de MR?

Via de Wet Medezeggenschap op Scholen is de medezeggenschap van ouders en medewerkers op scholen geregeld. Dit houdt in dat ouders en medewerkers mee praten en beslissen over belangrijke onderwerpen. 
De MR heeft twee soorten bevoegdheden:
  • Instemmingsrecht
  • Adviesrecht
De wet geeft exact aan bij welke onderwerpen welke bevoegdheden horen.
De MR heeft ongeveer zes keer per schooljaar overleg met de directie over allerlei zaken. De onderwerpen variëren van alle formele zaken waarvoor advies of instemming van de MR nodig is, tot bijpraten over wat leeft in de school en bij de ouders. De vergaderingen zijn openbaar, dus als u een vergadering bij wilt wonen, dan kan dat. Neem dan contact op met de voorzitter of secretaris.

Vergaderen

De MR komt ongeveer zes keer per jaar samen om actief mee te denken en het managementteam te adviseren over diverse onderwerpen.

Vergaderdata 2021-2022

Donderdag 2 december 2021
Donderdag 10 februari 2022
Donderdag 21 april 2022
Donderdag 16 juni 2022
De MR vergaderingen zijn gepland van 18.00 uur tot  20.00 uur.
De verslagen van de vergaderingen kunt u onderaan deze pagina terugvinden als downloads.

Vragen, op- of aanmerkingen?

Heeft u vragen of op/aanmerkingen? Dan kunt u altijd contact opnemen met de MR via mr.regenboog@ozeo.nl.