De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een ouder- en personeelsgeleding.
In schooljaar 2022-2023 bestaat de MR uit de volgende leden:
Oudergeleding: Robby de Braal & Han de Groot
Personeelsgeleding: Elke D’haen, Véronique Inghels & Els Freijser

Wat doet de MR?

Via de Wet Medezeggenschap op Scholen is de medezeggenschap van ouders en medewerkers op scholen geregeld. Dit houdt in dat ouders en medewerkers mee praten en beslissen over belangrijke onderwerpen. 
De MR heeft twee soorten bevoegdheden:
  • Instemmingsrecht
  • Adviesrecht
De wet geeft exact aan bij welke onderwerpen welke bevoegdheden horen.
De MR heeft ongeveer zes keer per schooljaar overleg met de directie over allerlei zaken. De onderwerpen variëren van alle formele zaken waarvoor advies of instemming van de MR nodig is, tot bijpraten over wat leeft in de school en bij de ouders. De vergaderingen zijn openbaar, dus als u een vergadering bij wilt wonen, dan kan dat. Neem dan contact op met de voorzitter of secretaris.

Vergaderen

De MR komt ongeveer zes keer per jaar samen om actief mee te denken en het managementteam te adviseren over diverse onderwerpen.

Vergaderdata 2022-2023

Dinsdag 27 september 2022
Dinsdag 22 november 2022
Dinsdag 28 februari 2023
Woensdag 15 maart 2023
Dinsdag 11 april 2023
Dinsdag 20 juni 2023

 

De MR vergaderingen zijn gepland van 18.00 uur tot  20.00 uur.

De verslagen van de vergaderingen kunt u onderaan deze pagina terugvinden als downloads.

Vragen, op- of aanmerkingen?

Heeft u vragen of op/aanmerkingen? Dan kunt u altijd contact opnemen met de MR via mr.regenboog@ozeo.nl.