Deze week zijn de eerste lessen schooljudo gegeven. Een aantal groepen starten vanaf aankomende maandag. Schooljudo is gericht op verschillende waarden. Vorig schooljaar stond vertrouwen centraal. Dit jaar zijn de lessen vooral gericht op samenwerken. Samen met onze entertrainer (judoleraar) Erik gaan de leerlingen wekelijks aan de slag (9 lessen) met verschillende oefeningen op de judomat en uiteraard ook in een heus judopak.