De Regenboog - De Wingerd

De Regenboog – De Wingerd is een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (SO/VSO – ZMLK). 

  • De SO-afdeling bestaat uit leerlingen van vier tot en met twaalf jaar en is gehuisvest aan de Madame Curiestraat.
  • De VSO-afdeling is voor leerlingen van twaalf tot twintig jaar en is gehuisvest aan de Madame Curiestraat en Leeuwenlaan. 
  • Op De Regenboog – De Wingerd zitten ook leerlingen met autisme en leerlingen die behoefte hebben aan dezelfde structuur. 

Zeer moeilijk lerende kinderen vragen om onderwijs dat is afgestemd op hun ontwikkelingsmogelijkheden. Dit betekent dat de inhoud en organisatie van het onderwijs boeiend, uitdagend, stimulerend en soms confronterend is. Cruciaal is dat door het onderwijs het zelfvertrouwen en het leren leren van de leerling wordt versterkt. In het onderwijs wordt uitgegaan van de mogelijkheden en de talenten van de leerling en wordt de vraag gesteld: ‘Hoe leert deze leerling en hoe kunnen we hem leren werken?’. Door een boeiend en uitdagend onderwijsaanbod met veel ruimte voor praktijksituaties wordt de ontwikkeling van de leerling optimaal ondersteund.  

Het onderwijs kenmerkt zich door structuur en duidelijkheid. Gezien de grote verschillen tussen de leerlingen is er een gedifferentieerd onderwijsaanbod. 

Inhoudelijk richt ons onderwijs zich op: 

  • De emotionele ontwikkeling 
  • De sociale ontwikkeling 
  • De cognitieve ontwikkeling 
  • De creatieve ontwikkeling 
  • De motorische ontwikkeling 
  • Het leren leren (leren werken) 
Samen maken wij onderwijs passend!