Leerlingen mogen tot hun twintigste verjaardag onderwijs volgen op onze school. Samen met de leerling en ouders/verzorgers werken we in de schoolperiode toe naar een passende uitstroomplek.

 

Samen werken we aan jouw toekomst!

Stage

Stagelopen in een bedrijf of dagbesteding is belangrijk, het draagt bij aan de ontwikkeling van onze leerlingen. De vaardigheden die op school zijn aangeboden, leren ze toepassen in een betekenisvolle omgeving, de stageplaats. Ze leren hoe ze een goede werknemer kunnen zijn (basale werknemersvaardigheden) en leren zich aanpassen aan het heersende bedrijfs- of dagbestedingsklimaat.

Door middel van groeps- en snuffelstages maken leerlingen samen met de leerkracht kennis met verschillende stageplaatsen.
Het  individuele stagetraject vangt gemiddeld aan rond de zeventiende verjaardag. Samen met de leerling, ouders en onze stagedocenten gaan we op zoek naar een passende stageplaats. Eerst vinden er oriënterende stages plaats, maar uiteindelijk gaat de stage over in een plaatsingsstage.

Uitstroom

In overleg met de leerling, ouders/verzorgers en de stageplaats wordt de uitstroom vormgegeven en gaat de stage over in een plaatsingsstage. Het moment van uitstroom wordt bepaald door verschillende factoren, zoals de ontwikkeling van de leerling en de beschikbaarheid van een uitstroomplaats. Er volgt een warme overdracht tussen school en stageplaats.

Studietoeslag

In de participatiewet is een regeling ‘Studietoeslag’ opgenomen. Jongeren die op school zitten maar die vanwege hun handicap niet de mogelijkheid hebben om een centje bij te verdienen, kunnen gebruik maken van deze regeling. In het verleden mochten gemeenten zelf bepalen hoe hoog die financiering was. Dat zorgde er voor dat er per gemeente hele grote verschillen ontstonden. Per 1 april 2022 zijn door de overheid bedragen vastgesteld. Dat betekent dat een scholier van 15 jaar een financiering van € 90,- per maand kan ontvangen. Een 18-jarige heeft recht op € 150,-.

Voor meer informatie en voor de aanvraagformulieren van verschillende Zeeuwse gemeenten verwijzen wij u naar de website van Zeeuwse Stichting Maatwerk: https://zsm.nu/belangrijk.html#IndividueleStudietoeslag.

Maar er is nog meer…

Er zijn nog veel meer regelingen en voorzieningen waar de leerlingen gebruik van kunnen maken. Zeker op het moment dat een leerling 18 jaar wordt, verandert er veel.Het is belangrijk om tijdig over een aantal zaken na te denken en te regelen. Klik op onderstaande button en vind meer informatie over o.a. zorgtoeslag en studiefinanciering.