Onze SO groepen

Op onze SO afdeling zitten leerlingen van 4 tot en met 12 jaar verdeeld over zes groepen. In elke groep zijn een leerkracht en onderwijsassistent aanwezig.

In het SO focussen we op de cognitieve vaardigheden zoals taal, lezen, rekenen en schrijven. Daarnaast is er ook veel aandacht voor zelfredzaamheid, bewegen, de sociaal­-emotionele ontwikkeling en leren leren.

Aanbod SO vakken

Voor het SO betekent dit dat de volgende vakken worden aangeboden: 

Vakoverstijgende gebieden:

 • Leren leren 
 • Sociaal­-emotionele ontwikkeling 

Vakgebieden:

 • Mondelinge taal 
 • Schriftelijke taal 
 • Schrijven 
 • Rekenen 
 • Sociale redzaamheid, actief burgerschap en sociale integratie 
 • Bevordering van gezond gedrag / verzorging 
 • Zintuiglijke ontwikkeling 
 • Spelontwikkeling 
 • Oriëntatie op ruimte, tijd, natuur en techniek 
 • Bewegingsonderwijs,
 • Expressieactiviteiten, beeldende vorming, dramatische vorming, muziek en  bewegen 
 • Eenvoudige voorbereiding op praktische vakken, techniek, huishoudelijke activiteiten