De ouderraad

De ouderraad is een groep ouders die zich inzet om de gang van zaken op de school op allerlei manieren te ondersteunen.

Wat doet de ouderraad?

De ouderraad helpt bij het (mede) organiseren van vieringen of activiteiten. Zoals het kerstfeest, schoolontbijt, film- en discoavonden , carnaval en de themaweken.
De ouderraad neemt een actieve houding aan ten opzichte van alle geluiden die gehoord worden op het schoolplein en in de wandelgangen. Als er geluiden van zorg worden geuit of als er vragen zijn van algemene aard worden deze ingebracht tijdens de tweemaandelijkse vergaderingen en gedeeld met de aanwezige leden van het schoolteam. Indien het nodig wordt geacht om alle ouders op de hoogte te brengen van beslissingen of aanpassingen, wordt u op de hoogte gebracht middels een nieuwsbrief.
Naast de ouderraad is er ook een groep ouders actief die de luizencontroles uitvoeren.

Verkoopactie

Jaarlijks organiseren wij een verkoopactie om een financiële bijdrage te kunnen leveren aan de activiteiten op school, zoals de schoolreis, themaweek of de aanschaf van nieuwe materialen.

Denkt u met ons mee?

Als ouderraad vertegenwoordigen wij de belangen van ouders en leerlingen in het algemeen. Om dit te kunnen doen, is het voor ons wel belangrijk om te weten wat er leeft. Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën? Wij horen het graag! U kunt contact met ons opnemen via or.regenboog@ozeo.nl.