Om leerlingen optimale kansen te bieden werkt De Regenboog – De Wingerd samen over de eigen grenzen van de school heen met (onderwijs)partners in de regio. Op deze pagina leest u meer over de verschillende vormen van samenwerking.

 

 

Zeeuwse Stichting Maatwerk

Alle scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs en Praktijkonderwijs in Zeeland en de ENTREE opleiding van Scalda zijn aangesloten bij de Zeeuwse Stichting Maatwerk (ZSM), zo ook De Regenboog – De Wingerd. Binnen ZSM werken  verschillende partijen nauw samen om kwetsbare jongeren toe te leiden naar een plaats in de maatschappij die aansluit bij hun mogelijkheden en talenten.