Om leerlingen optimale kansen te bieden werkt De Regenboog – De Wingerd samen over de eigen grenzen van de school heen met (onderwijs)partners in de regio. Op deze pagina leest u meer over de verschillende vormen van samenwerking.

 

 

De Springboog

Dit schooljaar zijn we gestart met een nieuwe groep, genaamd ‘de Springboog’. Het is een groep in samenwerking met de Springplank. Wij vinden het belangrijk dat we als scholen samenwerken, zodat we de leerlingen het passende aanbod kunnen geven.
In de groep werken wij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en taakaanpak, zodat de leerlingen op een goede wijze tot leren komen. Het is een gezellige groep en wij gaan er dan ook een fijn schooljaar van maken. 

De Spargoklas

Ook de Spargoklas staat weer in de startblokken. De Spargoklas is een klas waarin leerlingen van de Sprong, de Argo en de Wingerd terecht kunnen die een specifieke onderwijsvraag hebben. In de Spargoklas gaan we op zoek naar wat een leerling nodig heeft om zich te ontwikkelen. Per 3 maanden wordt gekeken of een leerling weer uit kan stromen naar zijn of haar eigen school of dat er bijvoorbeeld samenwerking met een andere school gezocht moet worden.
We verdelen de dagen over de deelnemende scholen. Op dinsdag zijn we op de Sprong, op woensdag op de Argo en op donderdag op de Wingerd. We starten en eindigen de dagen altijd op de Argo. Op de maandagen en de vrijdagen is er voor de leerlingen een maatwerk oplossing. Sommige leerlingen lopen bijvoorbeeld stage of gaan naar hun stamgroep.

Zeeuwse Stichting Maatwerk

Alle scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs en Praktijkonderwijs in Zeeland en de ENTREE opleiding van Scalda zijn aangesloten bij de Zeeuwse Stichting Maatwerk (ZSM), zo ook De Regenboog – De Wingerd. Binnen ZSM werken verschillende partijen nauw samen om kwetsbare jongeren toe te leiden naar een plaats in de maatschappij die aansluit bij hun mogelijkheden en talenten.

De Winboog

Dit jaar zijn we gestart met een nieuwe groep, de Winboog. Deze groep is een samenwerking tussen de Regenboog en de Wingerd. Het lokaal van de Winboog is op locatie de Wingerd. De leerlingen zijn hier op de donderdag en vrijdag aanwezig, de andere dagen zijn de leerlingen in hun eigen klas. 

De nadruk ligt op een stukje beleving en de sociaal-emotionele ontwikkeling. We hebben veel activiteiten buiten. De activiteiten binnen worden in een huiselijke sfeer aangeboden.