Onze VSO groepen

Op onze VSO afdeling zitten leerlingen van 12 tot 20 jaar verdeeld over zes groepen. We bereiden de leerlingen voor op wonen, werken, burgerschap en vrije tijd.

Naast o.a. lezen, rekenen, wereldoriëntatie, vrijetijdsbesteding, omgaan met media en bewegingsonderwijs wordt er projectmatig gewerkt en  verschillende praktijkvakken aangeboden. Hierbij kun je denken aan groen, techniek, horeca en huishoudkunde.

En er is nog meer: je werkt toe naar een stage...

De leerlingen krijgen veel verschillende vakken die gericht zijn op uitstroom naar dagbesteding of de arbeidsmarkt, kortweg arbeidstoeleiding.

Vanaf het eerste jaar in het VSO wordt hier naar toe gewerkt middels domeinoriëntatie, bezoeken aan verschillende dagbestedingsplekken en bedrijven. Daarnaast wordt er in de klas gewerkt aan leergebied overstijgende leerlijnen die van toepassing zijn op de arbeidstoeleiding, denk aan leren leren en sociaal-emotionele ontwikkeling. De aangeleerde vaardigheden leren leerlingen toe te passen in een betekenisvolle omgeving tijdens groeps-, snuffel- en individuele stages.

U leest meer over het stagetraject  op de pagina Uitstroom.

VSO diploma

Vanaf schooljaar 2021/2022 hebben leerlingen die onderwijs volgen gericht op dagbestedings- en het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel van (V)SO De Regenboog – De Wingerd, recht om hun schoolloopbaan af te kunnen ronden met een schooldiploma. Dit schooldiploma geeft onze leerlingen de erkenning die zij verdienen en zorgt voor meer kansengelijkheid in het onderwijs. Met het schooldiploma kunnen leerlingen van zowel dagbestedings- als het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel aantonen welke resultaten zij tijdens hun schoolloopbaan hebben behaald en het voortgezet onderwijs afronden. Het diploma geeft geen instroomrecht in het vervolgonderwijs en heeft dus geen civiel effect. De waarde zit in de resultaten die de leerling heeft behaald, de erkenning voor de leerling en de ouders en de herkenbaarheid van de verschillende onderdelen voor de arbeidsmarkt.