Wij zijn een school voor Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). We bieden onderwijs aan leerlingen van 4 tot en met 20 jaar die ‘zeer moeilijk leren’ en specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften hebben. We zijn gericht op het versterken en ontwikkelen van de talenten en mogelijkheden van onze leerlingen. Samen met ouders/verzorgers en onze netwerkpartners maken we het onderwijs passend. We bereiden de leerlingen voor op hun toekomst!

Missie

De Regenboog – De Wingerd biedt uitdagend onderwijs aan leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Wij leggen de verbinding tussen het onderwijs dat wij bieden en de participatie van onze leerlingen in deze maatschappij.

De volgende kernwaarden streeft het team daarbij na:

Jij wordt gezien!

Vanuit de eigenheid van iedere leerling geven we zijn of haar ontwikkeling vorm.

Samen werken we aan jouw toekomst!

We zetten ons in om in relatie met alle betrokkenen tot optimale vormgeving van ondersteuning te komen.

Belangrijk hierin vinden wij de samenwerking met ouders en partners in het netwerk rond de leerling.
Samen met ouders en partners werken we aan een klimaat waarin we elkaar versterken, in het belang van een goede toekomst voor de leerling.

Onze missiestatement is dan ook:

Samen maken we onderwijs passend

Nieuwsbrieven

U vindt hier de nieuwsbrieven voor de ouders/verzorgers.

Je bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen op onze school!