Wat houdt de Leerlingenraad in?

Als onderdeel van de lessen Burgerschap is er vijf keer per jaar een vergadering van de Leerlingenraad. Elk jaar kunnen leerlingen zich kandidaat stellen en een ‘campagne’ houden. Elke klas kiest twee leerlingen die in de Leerlingenraad komen. De gekozen leden van de Leerlingenraad mogen twee jaar meepraten. Na die twee jaar krijgen zij een certificaat voor het kunnen vergaderen, mening geven, het dragen van verantwoordelijkheid, etc.

Voor de vergadering bespreken de leden in hun klas welke punten er besproken moeten worden in de Leerlingenraad. Dit kunnen heel verschillende punten zijn, zoals bijvoorbeeld:

  • We willen meer fruit op school
  • We willen een groter goal op het plein
  • We willen met schoolreis naar …
  • We willen les in Engels, EHBO of …
  • We willen een kantine om met de hele school in te lunchen
  • En nog veel meer onderwerpen

Advies aan het MT

De Leerlingenraad geeft advies aan het managementteam en die besluit of het gevraagde uitgevoerd kan worden en op welke wijze. Vaak weer in overleg met de Leerlingenraad.

Structuur

Meester Maikel is voorzitter van de vergadering, juf Käthe maakt de agenda en later het verslag. De verslagen krijgen de leden uitgeprint in hun map.

Op deze manier zijn de leerlingen nauw betrokken bij het reilen en zeilen binnen de school.