De Regenboog – De Wingerd is een school waar de ouderparticipatie een belangrijke rol speelt.  

Een goed contact en goede samenwerking met ouders is een belangrijke voorwaarde om te komen tot realisering van onze principes en doelstellingen. We hechten grote waarde aan een ‘lage drempel’, een eerlijke en open communicatie tussen ouders/verzorgers en school. Net als de kinderen willen we dat ook ouders/verzorgers zich thuis voelen in de  school.

De Regenboog – De Wingerd heeft zowel een medezeggenschapsraad (MR) als een ouderraad (OR) waarin ouders/verzorgers mee kunnen denken en praten. Klik op medezeggenschapsraad of ouderraad voor meer informatie.

Denkt u met ons mee?