De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een ouder- en personeelsgeleding.
In schooljaar 2023-2024 bestaat de MR uit de volgende leden:
Oudergeleding: Daisy Otsen (voorzitter), Tjorven Vercruijsse-van Houcke (plaatsvervangend voorzitter), Han de Groot & Jeanine Boelman
Personeelsgeleding: Elke D’haen (secretaris), Els Freijser (plaatsvervangend secretaris) & Véronique Inghels

Achteraan v.l.n.r.: Daisy Otsen, Tjorven Vercruijsse-van Houcke, Han de Groot en Els Freijser
Vooraan v.l.n.r.: Jeanine Boelman, Elke D’haen en Véronique Inghels

Wat doet de MR?

Via de Wet Medezeggenschap op Scholen is de medezeggenschap van ouders en medewerkers op scholen geregeld. Dit houdt in dat ouders en medewerkers mee praten en beslissen over belangrijke onderwerpen. 
De MR heeft twee soorten bevoegdheden:
  • Instemmingsrecht
  • Adviesrecht
De wet geeft exact aan bij welke onderwerpen welke bevoegdheden horen.
De MR heeft ongeveer zes keer per schooljaar overleg met de directie over allerlei zaken. De onderwerpen variëren van alle formele zaken waarvoor advies of instemming van de MR nodig is, tot bijpraten over wat leeft in de school en bij de ouders. De vergaderingen zijn openbaar, dus als u een vergadering bij wilt wonen, dan kan dat. Neem dan contact op met de voorzitter of secretaris.

Vergaderen

De MR komt ongeveer zes keer per jaar samen om actief mee te denken en het managementteam te adviseren over diverse onderwerpen.

Vergaderdata 2023-2024

Dinsdag 10 oktober 2023
Dinsdag 14 november 2023
Dinsdag 20 februari 2024
Dinsdag 16 april 2024
Dinsdag 11 juni 2024

 

De MR vergaderingen zijn gepland van 18.30 uur tot  20.00 uur.

De verslagen van de vergaderingen kunt u onderaan deze pagina terugvinden als downloads.

Vragen, op- of aanmerkingen?

Heeft u vragen of op/aanmerkingen? Dan kunt u altijd contact opnemen met de MR via mr.regenboog@ozeo.nl.